PRATITE NAS
UDRUGA ROMSKI RESURSNI CENTAR

Impressum

Udruga pored djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi utvrđeni Statutom obavlja i gospodarske djelatnosti kojima ostvaruje ciljeve koje prema posebnim propisima Udruga kao pravna osoba može obavljati. Gospodarske djelatnosti koje Udruga obavlja, a sukladno posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti za obavljanje te vrstedjelatnosti, jesu:
- Izrada i prodajasuvenira u skladu sa Zakonom o trgovini;·      
- Organizacijakonferencija, seminara, predavanja, radionica, trening programa, javnihrasprava, manifestacija, studijskih putovanja, gospodarskih misija i drugihdogađaja;·      
- Pružanjesavjetodavnih, trenerskih, konzultantskih, administrativno-financijskih,edukacijskih i sličnih usluga;·      
- Izdavaštvo uskladu s posebnim propisima;·     
- Pružanje uslugaanketnog istraživanja te analiza i obrada podataka;·      
- Izrada i pripremaprogramsko projektne dokumentacije.

UPOZNAJTE NAS

Naše vrijednosti

Drugi cilj Udruge bio je okupljanje mladih Roma i Romkinja na sigurno mjesto kako bi kvalitetno provodili svoje slobodno vrijeme te kako bi ih se udaljilo od štetnih utjecaja koje ih je okruživalo.Programi i projekti koji su se godinama provodili u Udruzi bili su kulturno umjetničkog karaktera i fokus je bio na kulturnom stvaralaštvu Roma.

2010. godine Udruga počinje prilagođavati svoje aktivnosti i one više nisu usmjerene isključivo na kulturno umjetničkom stvaralaštvu i smanjivanju diskriminacije već i prema važnosti osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.

Promicanja multietničnosti i multikulturalnosti

Okupljanja građana Roma i ne Roma, djece i mladih u cilju njegovanja i očuvanja kulturno umjetničkog stvaralaštva, kulturnih tradicija i običaja te druženja

Očuvanja i promoviranja kulturne baštine i osnaživanja nacionalnog identiteta Roma.

Sekcije

Udruga Romski resursni centar osnovan je 2002. godine pod nazivom Romsko kulturno umjetničko društvo „Darda“. Udruga je počela sa kulturno umjetničkim aktivnostima s ciljem očuvanja tradicije i običaja Roma na području Baranje,