PRATITE NAS
aktualnosti

Poziv za sudjelovanje "Roma Civil Monitoring 2021-2025" za Hrvatsku i Sloveniju

PODIJELITE ČLANAK

Tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu Individualci udruge koje djeluju u Hrvatskoj ili Sloveniji na području uključivanju Roma na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini.

Kriteriji prihvatljivosti za članstvo u nacionalnoj RCM koaliciji:

ima najmanje dvije godine povijesti djelovanja u romskom/proromskom pokretu, ili u
povezani društveni pokreti (ljudska prava, antirasizam, antidiskriminacija),
o dokazano iskustvo u barem jednom od sljedećih tematskih područja:
obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvena skrb, stanovanje, socijalne usluge, organiziranje zajednice,
antidiskriminacija, borba protiv anticiganizma
o spremnost na suradnju s drugim organizacijama civilnog društva u zemlji i cijeloj Europi

Rok za prijavu je 18.01.2022. Prijavu pošaljite na smusic@romhr.hr za dodatne informacije javite se na istu e-mail adresu ili na mobitel +385 (0) 95 345 6560. The application deadline is January 18, 2022. Send the application to smusic@romhr.hr for additional information, contact the same e-mail address or mobile +385 (0) 95 345 6560.

Ako se prijavljujete kao individual molim vas pošaljite svoj životopis te motivacijsko pismo u kojem posebno opisujete svoj rad usmjeren na romsku zajednicu.
Ako se prijavljujete kao organizacija molim vas pošaljite životopis organizacije i dostignuća organizacije u zadnje dvije godine, te za svakog predstavnika organizacije koji će sudjelovati u "Roma Civil Monitoring 2021-2025" životopis i motivacijsko pismo.

If you are applying as an individual, please send your CV and motivation letter in which you specifically describe your work aimed at the Roma community.
If you are applying as an organization please send a CV of the organization and the achievements of the organization in the last two years, and for each representative of the organization who will participate in the "Roma Civil Monitoring 2021-2025" CV and cover letter.

Što je "Roma Civil Monitoring (RCM)" i koji su glavni ciljevi

Nakon usvajanja Europskog strateškog okvira za ravnopravnost, uključivanje i sudjelovanje Roma
(EURSF) 7. listopada 2020., a na inicijativu Europskog parlamenta, Europska komisija je
pokrenula inicijativu Roma Civil Monitor (RCM) za sljedeće četiri godine 2021.-2025. pod punim nazivom
„Pripremna akcija – Romsko civilno praćenje – Jačanje kapaciteta i uključenosti romskog i proromskog civilnog društva u praćenje i reviziju politika”. Ova inicijativa je nastavak
Roma Civil Monitor
pilot projekt 2017.-2020. i ima za cilj uključivanje najmanje 90 romskih i proromskih organizacija civilnog društva i
pojedinci iz 26 država članica EU (Malta nije uključena) u praćenju i izvješćivanju uglavnom o
Nacionalni strateški okviri za Rome (NRSF) država članica, ali i druge politike koje se tiču ​​Roma.
inicijativa će pridonijeti izgradnji kapaciteta nacionalnog romskog i proromskog civilnog društva i volje
pružiti im sustavnu potporu u uključivanju u dijalog, zagovaranje i suradnju s nacionalnim
sudionici.
U skladu s EURSF-om, cilj inicijative RCM 2021-2025 je izgradnja kapaciteta romskog civilnog društva
organizacije doprinose praćenju nacionalnih strategija primjenom metodologije odozdo prema gore
na temelju lokalnog znanja i iskustva utjecati na nacionalne odluke koje učinkovito odražavaju Rome
potrebe zajednica.
Kako bi doprinio ovom cilju, RCM će:
1. osnažiti romsko i proromsko civilno društvo kako bi mu se omogućilo sudjelovanje u praćenju i izvješćivanju
provedbu nacionalnih romskih strateških okvira, akcijskih planova i drugih politika, kako bi
učinkovito odražavati potrebe romskih zajednica,
2. podržavati konstruktivan dijalog i ravnopravno partnerstvo između Roma i proromskog civilnog društva,
nacionalne kontaktne točke za Rome, tijela za ravnopravnost kao i druge dionike kako bi odražavali potrebe i
interesi Roma,
3. izraditi i distribuirati izvješća o perspektivi i procjeni civilnog društva
provedbu nacionalnih strateških okvira za Rome, mjere glavne politike ili relevantne
novi razvoji sa značajnim utjecajem na Rome.
Nadovezujući se na naučene lekcije i dobre prakse iz RCM-a 2017.-2020., novi RCM 2021.-2025. uključuje
nekoliko inovacija, kao što je „kaskadni model” koji će ojačati ulogu koordinatora koji će
u velikoj mjeri provodi RCM aktivnosti na razini država članica EU. U opravdanim slučajevima, jedan
podnositelj zahtjeva može biti odabran za koordinaciju aktivnosti RCM-a u više od jedne države članice EU – posebno
u državama članicama s malom romskom populacijom i ograničenim romskim i proromskim civilnim društvom.

Sudjelovanje u RCM kao kolacijski partner / Participation in RCM as a collation partner

OCD uključene u nacionalnu RCM koaliciju sudjelovat će u aktivnostima koje organizira nacionalna
RCM koordinatori pod vodstvom i uz potporu RCM konzorcija.
Ove aktivnosti će biti usmjerene na izgradnju kapaciteta OCD-a potrebnih za:
- kritičko praćenje postupanja javnih tijela (ili njihovog nedostatka) za ravnopravnost, uključivanje Roma,
i sudjelovanje na različitim razinama (lokalna, regionalna, nacionalna),
- sudjelovanje u osmišljavanju, provedbi i praćenju javnih politika s utjecajem
o ravnopravnosti i uključivanju Roma.
RCM koalicije će koordinirati i podržavati svoje članove u uključivanju u dijalog s javnošću
vlasti i druge dionike (uključujući medije i mainstream civilno društvo) te sudjelovati
u strukturama i procesima donošenja politika za zagovaranje potreba i interesa Roma
zajednice.
U okviru RCM inicijative, članovi RCM koalicije imat će priliku sudjelovati
različiti kapaciteti u:
- izrada nacionalnih izvješća o praćenju,
- izrada transnacionalnih tematskih izvješća,
- izrada godišnjih nacionalnih planova održive suradnje
- transnacionalna suradnja i umrežavanje s drugim organizacijama civilnog društva koje sudjeluju u RCM-u,
- razvoj i provedba malog projekta financiranog od strane RCM-a.

Svaki prijavitelj bit će kontaktiran i s njime će se napraviti intervju, nakon kojeg će morati dostaviti dodatne podatke o udruzi i osobi koja bi sudjelovala u RCM 2021-2025. U slučaju prijavitelja koji se prijavljuje kao individualna osoba također će morati predati podatke vezano uz njegov ili njezin rad na područjima uključivanja Roma.
Prilikom odabira članova koalicije vodit ćemo se:

  1. Rasprostranjenost koalicijskih partera unutar zemlje
  2. iskustva rada na lokalnom nivou
  3. Iskustvom u zagovaranju

Odabir koalicijskih partnera bit će izvršen do 20.01.2022.

Aktivnosti udruge

Udruga Romski resursni centar osnovan je 2002. godine pod nazivom Romsko kulturno umjetničko društvo „Darda“. Udruga je počela sa kulturno umjetničkim aktivnostima s ciljem očuvanja tradicije i običaja Roma na području Baranje,

UPOZNAJTE NAS

Naše vrijednosti

Drugi cilj Udruge bio je okupljanje mladih Roma i Romkinja na sigurno mjesto kako bi kvalitetno provodili svoje slobodno vrijeme te kako bi ih se udaljilo od štetnih utjecaja koje ih je okruživalo.Programi i projekti koji su se godinama provodili u Udruzi bili su kulturno umjetničkog karaktera i fokus je bio na kulturnom stvaralaštvu Roma.

2010. godine Udruga počinje prilagođavati svoje aktivnosti i one više nisu usmjerene isključivo na kulturno umjetničkom stvaralaštvu i smanjivanju diskriminacije već i prema važnosti osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja.

Promicanja multietničnosti i multikulturalnosti

Okupljanja građana Roma i ne Roma, djece i mladih u cilju njegovanja i očuvanja kulturno umjetničkog stvaralaštva, kulturnih tradicija i običaja te druženja

Očuvanja i promoviranja kulturne baštine i osnaživanja nacionalnog identiteta Roma.